L O A D I N G
blog banner

Projekty

Aktívne projekty

Minulé projekty

Rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej siete o miestne komunikácie

2015-2017

Zákazník: Slovenská správa ciest

Rola: Business architect and business analyst

Národný systém hospodárenia s vozovkami SR (PMS)

2014-2017

Zákazník: Slovenská správa ciest

Rola: Business development manager; biznis architekt a konzultant

Rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej siete o mobilné aplikácie

2014-2017

Zákazník: Slovenská správa ciest

Rola: Business development manager; business architect and consultant

Informačný systém Modelu cestnej siete

2012-2014

Zákazník: Slovenská správa ciest

Rola: Hlavný softvérový architekt

Softec Invenio – Manažérsky informačný systém

2011-2012

Role: Projektový manažér & hlavný softvérový architekt

Národný systém hospodárenia s mostami SR (BMS)

2010-2011

Zákazník: Slovenská správa ciest

Rola: Hlavný softvérový architekt a šéfprogramátor

Vedúci experného centra .NET

Organizácia: Softec

2010-2014

Informačný systém Modelu cestnej siete – unifikácia a integrácia aplikácií a vývoj centrálneho portálu pre webové aplikácie

2009-2011

Zákazník: Slovenská správa ciest

Rola: Projektový manažér a hlavný softvérový architekt

Systém riadenia zákazníkov (CRM)

2009-2010

Rola: Projektový manažér a hlavný softvérový architekt

Agentský portál poisťovacieho informačného systému

2007-2009

Rola: Vedúci projektu, softvérový architekt, analytik, programátor (postupne)

Rôzne projekty

2004-2007

Rola: programátor